Maple

  • การขาย
  • ราคาปกติ
รวมภาษี


  • เทคโนโลยีใหม่ Co-Extrusion ไม่เป็นเชื้อรา
  • กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ
  • รับน้ำหนักได้มากถึง 300 ก.ก/ตร.ม.
  • อายุการใช้งาน 25 ปี
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม